Aktuálne semináre

Katedrový seminár

Katedry genetiky a biochemie PriF UK Vás pozývajú na seminár:

Mitochondriálne proteázy T. brucei - FtsH proteáza

Prezentuje: Mgr. Tomáš Kovalinka

24.3.2017 (piatok) o 13:10 v miestnosti CH1-222

Kuželov seminár

Katedry genetiky a biochémie PriF UK a občianske združenie Natura si Vás dovolujú pozvat na 106. prednášku v rámci Kuželovych seminárov:

Dr. Dominik Filipp

Ústav molekulární genetiky Akademie vied ČR, Praha

The first 30 years of T receptor signaling: Still searching for a trigger

v piatok 31. marca 2017 o 13:00 v miestnosti CH1-222 PriF UK.

Detaily o prednáške a rečníkovi môžete nájsť na linke:

http://www.naturaoz.org/seminare_files/Dominik_Filipp_Pozvanka_V1.pdf