Aktuálne semináre

Katedrový seminár

Katedry genetiky a biochemie PriF UK Vás pozývajú na seminár:

Programovaný translačný bypassing v mitochondriách kvasiniek.

Prezentuje: Mgr. Hana Lichancová

dňa 28.4.2017 (piatok) o 13.10 v miestnosti CH1-222