Aktuálne semináre

Katedry biochémie a genetiky organizujú počas výučbového obdobia spoločné katedrové semináre, ktoré sa konajú zvyčajne v piatok o 13.10 hod. v B1-501, alebo CH1-222.

Nové semináre začnú na jeseň 2017.

Okrem toho sa konajú počas semestra aj Kuželove semináre.