Aktuálne semináre

Katedrový seminár

Katedry genetiky a biochemie PriF UK Vás pozývajú na seminár:

Eukaryotic transporters for hydroxyderivatives of benzoic acid

Prezentuje: Mgr. Andrea Cillingová, Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

dňa 20.10.2017 (piatok) o 14.00 v miestnosti CH1-222

Abstrakt