Aktuality

2017

Workshop v CPS+ o štipendiu DBU v Nemecku

Dňa 14.3.2016 o 14,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky.

2016

Cena Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Slávnostné udeľovanie Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

za výnimočný vedecký výsledok v genetike za rok 2016.

13. decembra 2016 od 16:00

v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, pavilón B-1.

Program a ďalšie informácie >>>.

Biomedicínske semináre SAV

Lenka Munoz, PhD., School of Medical Sciences, The University of Sydney, Australia

MK2 signalling in cancer hallmarks

dňa 12. 12. 2016 (pondelok) o 13:00 hod.

v zasadačke Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

Viac informácií

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Informácie sú na stránke "Pre študentov".

Rozvrhy pre ZS 2016/2017

Všetky rozvrhy na biológii prevzaté zo stránky ŠO fakulty

Rozvrh predmetov z KGE (výstup z AIS2 v PDF)

Bakalárske

1. roč. B

2. roč. B

3. roč. B-Ge

Magisterské

1. roč. mB-Ge

2. roč. mB-Ge

- Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal, je potrebné konzultovať s vyučujúcim (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov). Príp. skontrolujte PDF za celu katedru uvedený vyššie (napr. Plánovanie a dizajn experimentov na stránke ŠO chýba)

 

 

Refundácia výdavkov vysokej školy spojených s účasťou študentov na medzinárodných študentských súťažiach

MŠVVaŠ SR poskytuje úhradu cestovných nákladov spojených s účasťou študentov na medzinárodných študentských súťažiach, týkajúcich sa predmetu štúdia, do výšky 80% a do vyčerpania finančných prostriedkov určených na tento účel (20.000 EUR) pre rok 2016.

Podmienky a postup refundácie je uvedený na stránke Ministerstva.

Idea | Inovácia | Patent - seminár

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva študentov, záujemcov o podnikanie
a podnikateľov na seminár, ktorý návštevníkom pomôže nájsť odpovede na otázky:
-    Je moja inovácia nová? Ako to môžem zistiť?
-    Ako môžem efektívne ochrániť svoje inovácie?
-    Môže ma CVTI SR v tejto oblasti podporiť?

Dátum a čas: 17. 5. 2016 o 8.15 hod.
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať (do 16. 5. 2016 12.00), registrácia je bezplatná.

(pre informáciu o livestream zo seminára sledujte facebook)

2015

Informácie z r. 2015 sú v podobe RSS. Od r. 2016 sa formát RSS ruši.