Témy Bc. prác pre akademický rok 2016/2017

Bc. práce na fyziológii rastlín

 

Ponuka tém písomných prác pre bakalárske štátnice 2016/2017

na Katedre fyziológie rastlín

(Prosíme Vás, vyplnené prihlášky odovzdajte na sekretariáte

Katedry fyziológie rastlín – B2-119 do 30. 03. 2016)

 

Ak máte vlastnú zaujímavú tému, na ktorej by ste chceli pracovať, tak Vaše návrhy sú vítané :o) V tom prípade sa obráťte na ktoréhokoľvek pracovníka Katedry fyziológie rastlín.

 

Viac informácií:

–       v AIS2

 

 Prijímací pohovor ústnou formou pre bakalárske štúdium a špecializáciu Fyziológia rastlín sa uskutoční 31. 03. 2016 o 14:00 v seminárnej miestnosti B2-117a. Všetci, ktorí si podáte prihlášku na túto špecializáciu, ste automaticky pozvaní a očakávaní na pohovore.

 

Štruktúrna a funkčná charakteristika bočných koreňov

Školiteľ: prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., Prif. UK, KFR, lux@fns.uniba.sk, B2-118

 

Stavba a funkcia haustórií vybraných druhov parazitických rastlín

Školiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc., Prif. UK, KFR, blehova@fns.uniba.sk, B2-113

 

Zmeny fotosyntetického aparátu rastlín indukované biotickým stresorom

Školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc., PhD., Prif. UK, KFR,

slovakova@fns.uniba.sk, B2-127

 

Želatinózne vlákna v rastlinách a ich mechanické prejavy

Školiteľ: Mgr. Michal Martinka, PhD., Prif. UK, KFR, martinka@fns.uniba.sk, B2-126

 

Kremík a jeho vplyv na rastliny vystavené stresu z toxických prvkov

Školiteľ: RNDr. Marek Vaculík, PhD., Prif. UK, KFR, vaculik@fns.uniba.sk, B2-120

 

Sú kvalita a intenzita osvetlenia limitujúcimi faktormi pri parazitizme?

Školiteľ: Mgr. Renáta Švubová, PhD., Prif. UK, KFR, svubova@fns.uniba.sk, B2-128

 

Thellungiella halophila v podmienkach abiotického stresu

Školiteľ: RNDr. Jana Kohanová, Prif. UK, KFR, kohanova@fns.uniba.sk, B2-128

 

Príjem a transport živín mäsožravými rastlinami

Školiteľ: Mgr. Michaela Saganová, Prif. UK, KFR, saganova@fns.uniba.sk, B2-111

 

Oxid dusnatý – signálna molekula v rastlinách 

Školiteľ: RNDr. Karin Kollárová, PhD., CHÚ SAV, karin.kollarova@savba.sk

 

Lignifikácia ako súčasť života rastliny

Školiteľ: Mgr. Ján Kováč, Prif. UK, KFR, kovacj@fns.uniba.sk

          B2-131