Štátnice

Štátnice

Bakalárske štátne skúšky:

Písomná skúška: 16. 06. 2015 o 9:00 hod. v miestnosti B2-117a

Obhajoby bakalárskych prác: 23. 06. 2015 od 8:00 hod. v miestnosti B2-117a

                                                                               

Magisterské štátne skúšky:

Ústna skúška: 03. 06. 2015

Obhajoby magisterských diplomových prác: 03. 06. 2015

od 8:00 hod. v miestnosti B2-117a

 

Sylaby na Mgr. štátnice