Oznamy pre študentov

Výzvy súčasnej biológie a Podporné prírodovedné predmety - Výzvy súčasnej biológie

Zoznamy študentov a priradenie esejí k špecializáciám:

Biológovia

Učitelia

Medicínski biológovia

Fytoremediácie - exkurzia

23. -25.5. 2016 

Pokyny pre účastníkov exkurzie