Zoznam zamestnancov

Vedúci katedryMiesnosťe-mail
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  R-30karol.micieta@rec.uniba.sk
Zástupca vedúceho katedryMiestnosťe-mail
RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc. R-9 kovacik@fns.uniba.sk
Tajomník katedryMiestnosťe-mail
RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29scevkova@fns.uniba.sk
UčiteliaMiesnosťe-mail
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  R-30karol.micieta@rec.uniba.sk
doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.R-24jancovicova@fns.uniba.sk
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.R-24katarina.misikova@fns.uniba.sk
RNDr. Jozef Dušička, PhD.R-19dusicka@fns.uniba.sk
RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.R-9kovacik@fns.uniba.sk
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.R-28kubalova@fns.uniba.sk
Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD.R-31drongova@fns.uniba.sk
RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29scevkova@fns.uniba.sk
Ing. Mgr. Eva Záhradníková, PhD.R-12zahradnikova@fns.uniba.sk
Mgr. Ján MiškovicR-25miskovic@fns.uniba.sk
Vedeckí a odborní pracovníciMiesnosťe-mail
RNDr. Gustáv Murín, CSc.R-8gustav.murin@fns.uniba.sk
DoktorandiMiesnosťe-mail
Mgr. Michal HrabovskýR-25hrabovsky11@uniba.sk
Mgr. Alena RendekováR-25rendekova8@uniba.sk
Mgr. Katarína Godovičová R-31godovicova2@uniba.sk
Mgr. Zuzana RandákováR-25randakova1@uniba.sk

 

 

Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku Návod na úpravu kontaktných informácií

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Hrabovský

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (4.dBOT, denný)
Miestnosť
R-25
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Erik Kerekeš

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (6.dBOT, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Miškovic

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
technik zoológ, botanik, ekológ
Publikačná činnosť

RNDr. Gustáv Murín, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť