Databáza zamestnancov a zoznam publikovaných prác

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 472
Miestnosť
B2441 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 505
Miestnosť
B2-426a
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Candráková Čerňanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Marta Cvíčelová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 475
Miestnosť
B2442
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 567
Miestnosť
B2 426
Publikačná činnosť

Mgr. Darina Drozdová

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
Doktorand (3.dEKL, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Neščáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 566
Miestnosť
B2425
Publikačná činnosť

Michal Poljak

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 474
Miestnosť
B2441

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 569
Miestnosť
B2428
Publikačná činnosť