Študijný materiál

Antropológia pre pedagógov

Sylabus prednášok ZS 2017/2018 (.pdf)

Fyzická antropológia

Sylabus prednášok ZS 2017/2018 (.pdf)

Podklady k cvičeniam: lebka (.pdf) a postkranialálny skelet (.pdf)

Aplikovaná antropológia

Sylabus prednášok ZS 2017/2018 (.pdf)

Bológia reprodukčného a postreprodukčného veku

Učebné texty

Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku (Luptáková a Danková, 2015)
.pdf