Erasmus+

<output>Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.</output>

TURECKO-OZNAM

Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.Zoznam zatvorených VŠ

Výberové konanie na akademický rok 2017/2018

Termín na odovzdanie prihlášky: do 31.01.2017 do 11.00 hod., pav.CH1-107

ÚSTNE PRESKÚŠANIE Z CUDZIEHO JAZYKA:

15.2.2017-streda: od 13.00 hod., pav. G-211 A

16.2.2017-štvrtok: od 15.00 do 16.00 hod., pav. G-211 A

17.2.2017-piatok: od 08.00 hod., pav.G-211 A

Preskúšanie-písomné z cudzieho jazyka:16.02.2017 o 16.00 hod.;v pav.G-203

Výberové konanie na ak.r.2017/2018 sa uskutoční dňa 22.02.2017 od 09.00 hod., v pav. B1 Prezentačné centrum J.A.Komenského /AMOS/      

Rozsah a forma skúšky z angl.jazyka; ako sa pripraviť na skúšku

Rozsah a forma skúšky z nemeckého jazyka; ako sa pripraviť na skúšku

Rozpis študentov

Kritériá

Zoznam zmlúv

Prihláška-štúdium

Prihláška-stáž

Prihláška-absolventská stáž