Erasmus+

<output>Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.</output>

Dodatočná výzva na stáž pre aktuálny ak.rok 2016/2017

Termín na podanie prihlášok je do 20. 04. 2017; pav.CH1-107

Mobilitu je možné realizovať v období od mája do 30. septembra 2017. Skoršia mobilita, napr. od apríla, je možná v prípade, ak už má študent dohodnutú organizáciu.

Táto dodatočná výzva neplatí pre absolventské stáže.

Študenti štátnicových ročníkov môžu ísť na stáž iba v prípade, že štátnice budú mať presunuté na augustový termín a do tohto termínu stáž stihnú zrealizovať, čiže budú ešte študentmi UK.

Prihláška na stáž

* * * * * *

TURECKO-OZNAM

Európska komisia vydala nótu o dopade súčasnej politickej situácie v Turecku na projekty Erasmus+. V súlade s tým a na odporúčanie Národnej agentúry, Univerzita Komenského v Bratislave odporúča svojim zamestnancom a študentom, aby prehodnotili svoje plány ohľadne mobility do tejto krajiny v akademickom roku 2016/2017.Zoznam zatvorených VŠ