Burza_krátkodobé výmené pobyt

Burza_výzva 2017

Bližšie informácie nájdete tu

Vyslania na UK

Zmluvy s partnerskými univerzitami

Prihlášku je potrebné odovzdať v troch vyhotoveniach na Referáte zahraničných vzťahov (CH1 -107) do 27.10.2016

Prihlášky sa týkajú len pedagogických a vedeckych pracovníkov fakúlt, NIE DOKTORANDOV