Katedra pedológie

  miestnosť telefón klapka
Vedúci katedry:      
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Zástupca vedúceho katedry:      
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Tajomník katedry:      
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
Sektretariát:      
Marta Almassyová B2 318 +421 2 60296 662 662
       
Učitelia, vedeckí a odborní pracovníci:      
RNDr. Juraj Balkovič, PhD. B2 317a +421 2 60296 664 664
RNDr. Malvína Čierniková, PhD. B2 12 +421 2 60296 174 174
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Mgr. Peter Hanajík, PhD. B2 322 +421 2 60296 578 578
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD. B2 323 +421 2 60296 550 550
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. B2 319 +421 2 60296 573 573
Mgr. Mária Májeková, PhD. B2 323 +421 2 60296 550 550
Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. B2 126 +421 2 60296 455 455
Doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc. B2 318 +421 2 60296 662 662
Doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD. B2 322 +421 2 60296 173 173
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
       
Interní doktorandi:      
Mgr. Jana Gáfriková B2 317b    
Mgr. Dávid Hriník B2 317b    
Mgr. Peter Kuric B2 317b    
Mgr. Sanja Nosalj B2 331    
Mgr. Frederik Sekucia B2 331    
Mgr. Lenka Svobodová B2 317b