Katedra pedológie

  miestnosť telefón klapka
Vedúci katedry:      
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Zástupca vedúceho katedry:      
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Tajomník katedry:      
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
Sektretariát:      
Marta Almassyová B2 318 +421 2 60296 662 662
       
Učitelia, vedeckí a odborní pracovníci:      
RNDr. Juraj Balkovič, PhD. B2 317a +421 2 60296 664 664
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Mgr. Peter Hanajík, PhD. B2 322 +421 2 60296 578 578
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD. B2 331    
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. B2 319 +421 2 60296 573 573
Mgr. Mária Májeková, PhD. B2 331    
Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. B2 126 +421 2 60296 455 455
Doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc. B2 318 +421 2 60296 662 662
Mgr. Ivan Šimkovic, PhD. B2 322 +421 2 60296 578 578
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
       
Interní doktorandi:      
Mgr. Malvína Čierniková B2 331    
Mgr. Jana Gáfriková B2 317b    
Mgr. Dávid Hriník B2 317b    
Mgr. Marianna Kollárová B2 331    
Mgr. Peter Kuric B2 317b    
Mgr. Lenka Svobodová B2 317b    
Mgr. Lukáš Zima B2 331