Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Monika Bathóová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (2.dFLR, denný)
Telefón
02/602 96 455
Miestnosť
B2-126
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Bazalová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)

Anna Béderová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 231
Miestnosť
CH1-331
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 597
Miestnosť
G-132
Publikačná činnosť

Magdaléna Bednáriková

Prírodovedecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 730
Miestnosť
B2315

Ing. Dagmar Beladičová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 534
Miestnosť
CH1-109D

Andrea Belická

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G-29
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Belková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dMLB/x, externý)