Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 621
Miestnosť
B1550
Publikačná činnosť

Mgr. Sabína Zvachová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dJXR, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Zvara

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dAEG, denný)

RNDr. Veronika Zwicklová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (6.dALX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Žabka

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Žatková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dSDM_UVoZ, denný)

RNDr. Katarína Žecová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dSDMx_UVoZ, externý)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 527
Miestnosť
G-120
Publikačná činnosť