Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 543
Miestnosť
G-221
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Báborská

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dEEK/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 294
Miestnosť
G-348
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1-309A
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (3.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 337
Miestnosť
CH2-432

Daniela Bajusová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Jana Baková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Lucia Balagová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Ladislav Baláž

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
inštalatér vodovodov
Telefón
02/602 96 577
Miestnosť
G107