Ústredná knižnica

Vedúca Ústrednej knižnice

PhDr. Miroslava Janetková
janetkovafns.uniba.sk
Pavilón G, č.dverí 416
02 / 602 96 510

Súčasti Ústrednej knižnice (ÚK)

Fond biologickej a environmentálnej literatúry B1-218 02/ 602 96 382 maarova@fns.uniba.sk plankova@fns.uniba.sk
Fond geologickej literatúry G-109 02/ 602 96 632 jakubova@fns.uniba.sk mattonova@fns.uniba.sk
Fond geografickej literatúry B1-206 02/ 602 96 381 obicka@fns.uniba.sk
Fond chemickej literatúry CH1-018 02/ 602 96 201 marinkovicova@fns.uniba.sk majercikova@fns.uniba.sk
Evidencia publikačnej činnosti G-416 G-415 02/ 602 96 510 janetkova@fns.uniba.sk butkova@fns.uniba.sk


Letný semester akademického roka 2016/2017: 13. 2. 2017 - 30. 6. 2017

Otváracie hodiny od 3.7. 2017 do 22.9.2017

Pondelok 9:00 - 12:00
Utorok 9:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00
Štvrtok 9:00 - 12:00
Piatok 9:00 - 12:00

V poobedňajších hodinách je možná návšteva knižnice po predchádzajúcom mailovom dohovore s pracovníčkou knižnice

 

Správcovia webovej stránky

Iveta Maarová,   maarovafns.uniba.sk