Katedra biochémie

AKTUALITY

Katedry biochémie a genetiky

Vás pozývajú na seminár

 

Cohesin methylation: a novel post-translational modification implicated in DNA repair 

 

Prezentuje: Mgr. Judita Richterová,

Katedra genetiky

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

dňa 13. 10. 2017 (piatok) o 14:00 v miestnosti B1-501