Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Novinky

Predsedníčka AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Email: slaninovafns.uniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK 2015-2018  .rtf   ||   .doc

Zamestnanecká časť AS PriF UK  .rtf  ||  .doc

Študentská časť AS PriF UK  .rtf ||  .doc

Komisie AS PriF UK 2015-2018  .rtf  ||  .doc

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Stará webová stránka AS PriF UK

http://staryweb.fns.uniba.sk/?senat