Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Predsedníčka AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Email: slaninovafns.uniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK 2014-2018  .rtf   ||   .doc

Zamestnanecká časť AS PriF UK  .rtf  ||  .doc

Študentská časť AS PriF UK  .rtf ||  .doc

Komisie AS PriF UK 2014-2018  .rtf  ||  .doc

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK

2015/05/22 - Zasadnutie

2015/04/29 - Zasadnutie

2015/03/27 - Zasadnutie

2015/02/20 - Zasadnutie

2015/01/28 - Zasadnutie

2014/12/12 - Zasadnutie

Archív zasadnutí AS PriF UK do decembra 2014

Stará webová stránka AS PriF UK

http://staryweb.fns.uniba.sk/?senat