Staff

[Translate to English:] Head

[Translate to English:]

RoomExtensionE-mailPublications
Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.G-420495lintnerova@fns.uniba.sk>>Here<<

 

 

[Translate to English:] Deputy

[Translate to English:]

RoomExtensionE-mailPublications
Doc. Peter Uhlík, PhD.G-422270uhlik@fns.uniba.sk>>tu<<

[Translate to English:] Teachers and Researchers

[Translate to English:]

RoomExtensionE-mailPublications
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.G-424275kraus@fns.uniba.sk>>here<<
Mgr. Marek Osacký, PhD.G-419274marek.osacky@fns.uniba.sk>>here<<
Mgr. Jana Brčeková, PhD.G-421281michnova@fns.uniba.sk>>here<<
Doc. Peter Koděra, PhD.G-423279kodera@fns.uniba.sk>>here<<
Mgr. Peter Šottník, PhD.G-426 A277sottnik@fns.uniba.sk>>here<<
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.CH2-337269caplovicova@fns.uniba.sk>>here<<

 

 

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 495
Room
G426 -V
Publications

Renáta Vongrejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.

Ing. Peter Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (4.dLGL, daily)
Publications

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 270
Publications

Mgr. Peter Šottník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 277
Room
G326
Publications

Mgr. Igor Stríček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Peter Sekula

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (4.dLGL, daily)
Publications

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Lenka Marková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane