Staff

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 464
Room
G136
Publications

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 626
Room
G127
Publications

Mgr. Jaroslav Buša

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 464
Room
G136
Publications

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 596
Room
G129
Publications

Mgr. Magdaléna Kondrcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

Mgr. Lucia Kurtiniaková

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)
Publications

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)

Ingeborg Osuská

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 638
Room
G126