PhD. Students

Mgr. Jaroslav Buša

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

Mgr. Magdaléna Kondrcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

Mgr. Lucia Kurtiniaková

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)
Publications

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)