Staff

doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 559
Room
G122
Publications

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 593
Room
G123
Publications

doc. Mgr. Renáta Fľaková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 558
Room
G117
Publications

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 565
Room
G113
Publications

Marta Ploščicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (2.dIHG, daily)
Publications

Marta Šramelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 563
Room
G101

Mgr. Marek Tomasch

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)
Publications

Mgr. Martin Zatlakovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)
Publications

prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 527
Room
G120 -V
Publications