PhD. Students

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (2.dIHG, daily)
Publications

Mgr. Marek Tomasch

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)
Publications

Mgr. Martin Zatlakovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)
Publications