Staff

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Ivan Dostál, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Publications

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Dávid Kušnirák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 362
Room
G344
Publications

Mgr. Andrea Mosná

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
PhD Student (3.dAEG, daily)
Publications

Mgr. Igor Murin

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
PhD Student (6.dAEG, daily)
Publications

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 350
Room
G342 -V
Publications

RNDr. René Putiška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications