Staff

Mgr. Alexandra Benová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 393
Room
G-21
Publications

Mgr. Richard Feciskanin, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 393
Room
G-21
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
02/602 96 393
Room
G-21
Publications

Mgr. Tatiana Harciníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (5.dFGG, daily)
Telephone
02/602 96 243
Room
G-23
Publications

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 283
Room
G-18
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
02/602 96 283
Room
G-18
Publications

doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 286
0905 986 769
Room
G 437
Publications

Mgr. Jerguš Moravčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
technik správca operačného systému, data
Telephone
02/602 96 393
Room
G20
Publications

Mgr. Vladimír Pelech

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (5.dFGG, daily)
Publications

Mgr. Hana Stanková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 95 283
Room
G-18
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
02/602 95 283
Room
G-18
Publications