List of PhD. Students

Mgr. Jozef Dudžák

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGG_GGU, daily)

Mgr. Marián Gábor

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (4.dFGG, daily)
Publications

Mgr. Šárka Horáčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (4.dFGG, daily)
Publications

Mgr. Marek Súľovský

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (5.dFGG, daily)
Publications

Mgr. Juraj Timko

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGG, daily)
Room
B1-445
Note
Konzultačné hodiny:
utorok 9:00-11:00
Publications

Mgr. Ladislav Vitovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGG, daily)
Room
B1-445
Note
konzultačné hodiny: streda 8:00 - 9:30
Publications