Staff

Marta Almássyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
technik, i. n.

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 574
Room
B2317 -V
Publications

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 573
Room
B2319
Publications

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 340
Room
CH2149
Publications

doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 574
Room
B2317
Publications

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 550
Room
B2323
Publications

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 587
Room
B2341
Publications