PhD. Students

Mgr. Paulína Galbavá

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (2.dALX, daily)
Publications

Mgr. Jakub Joniak

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (2.dOGX, daily)
Publications

RNDr. Jana Krajňáková

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (5.dOGX, daily)
Note
správny mail: holeksiovafns.uniba.sk
Publications

Mgr. Rastislav Ponický

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (2.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Žofia Szabóová

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (2.dALX, daily)
Publications