Staff

Mgr. Kristína Füzéková

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Vladimír Hubka

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 688
Room
CH1FIT

Mgr. Ján Krošlák

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1FIT -V

Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1FIT
Publications

Mgr. Mária Patschová

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1-Fitcentrum
Publications

Mgr. Igor Remák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Miriam Sedláčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 668
Room
CH1FIT
Publications