PhD. Students


Mgr. Jana Cibulková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (5.dDXE, daily)
Publications

Mgr. Vladimír Gašparík

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (6.dDXE, daily)
Publications

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDXE/x, external)

Mgr. Renáta Michalisková

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (3.dDXE, daily)
Publications

Mgr. Miriama Mišove

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL, daily)