Staff

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 594
Room
B2-212
Publications

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 724
Room
G-29
Publications

Mgr. Mário Benko

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (2.dMLB_BMC, daily)
Publications

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 652
Room
B2-220
Publications

Mgr. Stanislava Bírová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (4.dMLB, daily)
Publications

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 594
Room
B2-212
Publications

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 639
Room
B2-204
Publications

RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 649
Room
B2-122
Publications

Mgr. Andrej Ficek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 594
Room
B2-212
Publications

Mgr. Iveta Gazdaricová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (2.dMLB, daily)
Publications