Staff

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 424
Room
B2-421
Publications

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 572
Room
B2-422
Publications

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 680
Room
B2-417
Publications

Mgr. Zuzana Dzirbíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Zuzana Kaňková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 688
Room
B2-445
Publications

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 423
Room
B2422
Publications

Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 403
Room
B2-415
Publications

Mgr. Roman Moravčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 688
Room
B2-445
Publications

Mgr. Monika Okuliarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 423
Room
B2-423
Publications

Mgr. Lucia Olexová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 680
Room
B2-417
Publications

Mgr. Tomáš Senko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Katarína Stebelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 403
Room
B2-415
Publications

Mgr. Peter Štefánik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 423
Room
B2-423
Publications

Renáta Hudeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
02/602 96 576
Room
B2424

Bc. Valentína Sophia Krajčírovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik a laborant v biologických odboro

Peter Rác

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 498
Room
B2411