Department of Animal Physiology and Ethology

LIGHT POLLUTION

FNS media FNS media

Úvod

Svetelné znečistenie je nadmerné, zle usmernené alebo nepotrebné umelé svetlo v noci, ktoré plytvá energiou aj peniazmi a zároveň:

 • negatívne ovplyvňuje prirodzený cyklus deň/noc – svetlo/tma, v ktorom sa vyvinuli všetky druhy a ekosystémy
 • ohrozuje nočné stanovištia živočíchov a narušuje biologické (t.j. cirkadiánne a sezónne) rytmy denných a nočných živočíchov
 • narušuje prirodzenú tmu nočného prostredia a znemožňuje pozorovanie oblohy plnej hviezd
 • dezorientuje hmyz a iné živočíchy a tým znižuje biodiverzitu
 • negatívne ovplyvňuje životnú pohodu a zdravie človeka a ukazuje sa jeho spojenie s nespavosťou, obezitou, metabolickými ochoreniami a hormonálne indukovanou rakovinou
 • potenciálne znižuje bezpečnosť vzhľadom na oslnenie
 • zapríčiňuje podráždenosť a znižuje pocit súkromia

Vyhlásenie EU–COST Action ES 1204 LoNNe (Loss of the night network)

Odporúčanie1: Nasmerovanie osvetlenia

 • Svietidlá navrhované pre osvetlenie vonkajších priestorov by nikdy nemali emitovať svetlo nad horizont a pokiaľ možno čo najmenej svetla emitovať v tupých uhloch smerujúcich nadol.
 • Svetlo nasmerované do oblohy nemá prakticky význam a svetlo smerujúce plocho so širokým záberom oslňuje a znižuje viditeľnosť.

Odporúčanie 2: Farba svetla
 • Počas večera a noci odporúčame vyhýbať sa v maximálnej možnej miere expozícii jasnému svetlu, predovšetkým svetlu s vlnovou dĺžkou pod 500 nm (modré svetlo). Svietidlá používané pre vonkajšie osvetlenie by mali mať korelovanú teplotu chromatičnosti 3000 Kelvinov alebo menej.

Odporúčanie 3: Intenzita osvetlenia
 • Štandardnú intenzitu osvetlenia uvádzanú v Európskej norme EN 13201 a ANSI/IES RP-8 je potrebné prehodnotiť s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky, pretože infraštruktúra osvetlenia v Európe je často pod odporúčaniami EN 13201, ale napriek tomu úspešne zabezpečuje bezpečnosť verejnosti.

Úplné znenie vyhlásenia môžete nájsť na webe EU–COST Action ES 1204 LoNNe (pdf).


Ako sa chrániť?

Spoločnosť

Svetlo musí byť starostlivo nasmerované tak, že bude svietiť iba na miesta, ktoré majú byť osvetlené (najmä v cestnej premávke a pri obytných zónach).

Zdroj svetla nesmie byť viditeľný na veľké vzdialenosti, čo znamená, že v niektorých prípadoch je potrebné dodatočné tienenie (napríklad na svahu).

Žiadne svetlo nemôže byť emitované priamo k oblohe, preto sa nemajú používať do zeme zapustené svetlomety a reflektory. Akékoľvek osvetlenie musí byť smerované zhora nadol.

Je potrebné znížiť celkovú úroveň jasu osvetlenia vonkajších priestorov a používať ju uniformne. Ľudské oko je schopné prispôsobiť sa nízkej intenzite osvetlenia, ale problém mu spôsobujú záblesky ostrého svetla.

Jednotlivci

Vyhýbajme sa večer a počas noci studenému svetlu s vlnovou dĺžkou kratšou ako 500 nm alebo s teplotou svetla vyššou ako 3000 K. Uprednostňujme sodíkové výbojky, žlté úzkospektrálne LED svietidlá s teplotou chromatičnosti 2000 K.

Pri práci na počítači a iných elektronických zariadeniach emitujúcich modré svetlo z obrazovky odporúčame používať filter modrého svetla (napr.: f.lux), ktorý prispôsobí žiarenie monitora prostrediu a času, v ktorom sa nachádzate. Keď slnko zapadá, žiarenie z obrazovka zníži množstvo emitovaného modrého svetla a naopak ráno po východe slnka je jas obrazovky znovu nastavený na intenzitu, na akú je náš systém počas dňa prispôsobený. Je známe, že žiarenie monitorov počas neskorých nočných hodín spôsobujú potlačenie tvorby hormónu melatonínu, posúva nástup spánku a znižuje jeho kvalitu.

Pokiaľ by ste mali záujem osobne sa zúčastniť našich experimentov o vplyve svetelnej kontaminácie na cirkadiánny systém človeka, kontaktujte nás e-mailom stebelova@fns.uniba.sk.


Ako je na tom Vaša ulica?

ALAN Slovakia


About Department

Department of Animal Physiology and Ethology applies an integrative and systemic approach to study physiological and behavioural processes in interaction with changes of environmental factors. 

Chronobiology

Our research focuses on synchronization of circadian oscillations in physiological functions because their disturbances are involved in development of several civilization diseases, especially in hypertension and cancer. Understanding of circadian control of physiological processes can reveal causal relationships how rhythmic changes in the environment can be transferred to organ systems and modulate their functions.

Epigenetics

Another fascinating research area is represented by epigenetic mechanisms, which form a physiological and behavioural phenotype. In this area we deal with maternal effects and focus predominantly on hormone testosterone. We use both mammalian (rats) and avian (Japanese quail) models. In mammals we focus on epigenetic modulation of development of cardiovascular (hypertension) and neurological diseases (depression, autism). In the avian model we study maternal "investment" and "copying strategies", which help animals to cope with fluctuations of environmental conditions. 

Ethology

In addition to behavioural research in laboratory rodents and Japanese quail (especially innate and learned behavioural traits) we perform ethological research in semi-captive conditions in Bratislava ZOO. 

Combination of physiological and behavioural approaches is the key aspect of our research. Such complex experimental approach is used for understanding mechanisms underlying cardiovascular diseases (mainly hypertension) and neural symptoms and diseases (depression and autism).

At the Department of Animal Physiology and Ethology we use several modern molecular biology (real time PCR, in situ hybridization) and immunological (western blot, immunofluorescence, flow cytometry, radioimmunoassay) techniques. We have in our disposal modern equipment (Applied Biosystems Step One PCR System, Accurri C6, Cryostat Zeiss, fluorescence microscope Zeiss, ELISA reader, Packard beta counter) to perform above mentioned techniques in biological tissues or in vitro with human umbilical endothelial cells (HUVEC) and stable cell lines (HeLa, BHK). The complex physiological traits are measured by telemetry in conscious animals (Data Sciences International). Moreover, the telemetry approach is combined with behavioural animal testing. This unique combination allows us to estimate physiological and behavioural responses at the same time.

 

Department of Animal Physiology and Ethology has long lasting and efficient cooperation with  many Institutes of Slovak Academy of Sciences, Clinics in Bratislava as well Universities in abroad (Austria, France, Netherlands, Germany, Czech Republic, Poland).