Ponuky práce

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov na Univerzite Komenského - zverejnené na rektorátnom webe

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského - zverejnené na rektorátnom webe

**************************************************

Formuláre - personálne oddelenie a ekonomika práce

**************************************************

Ponuka práce pre absolventov učiteľského štúdia

Ponuka práce pre absolventov učiteľského štúdia

Súkromná športová stredná odborná škola  v Bratislave
https://ssportovasos.edupage.org/
hľadá  absolventov učiteľského štúdia s nasledujúcimi aprobačnými predmetmi:
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Biológia
Matematika
Chémia

Firma Sféra, a.s.

ponúka pre študentov a absolventov PriF UK 

pracovné možnosti formou stáže, brigády, alebo praxe.  Záujemcovia sa môžu priamo obrátiť na Mgr. Lucia Hacurovú, manažérku pre komunikáciu,  kontakt: Lucia.Hacurovasfera.sk

Bližšie informácie k ponuke s v prílohách:

spolupraca_sfera.pdf

aplikacny_programator.pdf

programator_webovych_aplikacii.pdf

spravca_pre_systemy.pdf