Novinky

Letná škola mladých chemikov18. 09. 2017

Skupine mladých vedcov z Univerzity Komenského sa podarilo zorganizovať letnú školu pre mladých chemikov. Išlo o sústredenie pre riešiteľov chemickej olympiády.

2017/09/22 Habilitačná prednáška RNDr. Andreja Mojzeša, PhD.22. 09. 2017

Kedy: 22.9.2017 o 13:00 hod. Kde: v miestnosti B1 - 322 (CPS+), habilitačná prednáška, študijný odbor aplikovaná geofyzika, „Aplikácia rádiometrických metód v...

2017/09/25 Mgr. Ján Škoviera obhajoba dizertačnej práce25. 09. 2017

25.9.2017 10:00 h, PriF UK, AMOS, chemická fyzika "Structure, interactions and reactivity of molecules not easily amenable to experiment"

2017/09/25 Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/201825. 09. 2017

25. septembra 2017 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 1. poschodie

2017/09/27 Voľby do študentskej časti Akademického senátu...27. 09. 2017

dňa 27.09.2017 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 15.00 hod.

2017/09/27 Prednáška "O malej väčšine: článkonožce z...27. 09. 2017

Kedy: 27.9.2017 14:30 - 17:00 hod. Kde: miestnosť B1-PLUS, PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava

2017/10/03-04 Podujatie "Nielen o klimatickej zmene"03. 10. 2017

Kedy: 3.-4.októbra 2017, Odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia

2017/10/05 Seminár Ekologický manažment a revitalizácia...05. 10. 2017

Kedy: 5.október 2017 od 9:00 hod. Miesto konania: PriF UK, prezentačné centrum Amos

2017/10/10 Národná konferencia: Etické problémy vo vede a...10. 10. 2017

Termín: 10.10.2017 Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, Hlboká ul.2

2017/10/20 Stromy do krajiny 20. 10. 2017

20.10.2017 Sadenie stromčekov dobrovoľníkmi na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky (CHVÚ Ostrovné lúky). Popri poľných cestách sa budú...