Prednášky

2017/12/01 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...01. 12. 2017

1.12.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Aktinomycéty, prednášajúci RNDr. Ján Kormanec, DrSc.

2017/11/10 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...10. 11. 2017

10.11.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Malígny melanóm a metastázovanie, prednášajúca Ing. Lucia Demková

2017/10/25 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied25. 10. 2017

25. 10. 2017 od 14:30 - 17:30 hod. Kde: PriF UK miestnosť B1-PLUS. Popularizačná prednáška pre všetkých záujemcov v rámci stretnutia Klubu učiteľov geovied

2017/10/20 Odborný seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej...20. 10. 2017

Relativistické kvantovochemické výpočty ako podpora experimentov v oblasti chémie ťažkých a superťažkých prvkov Kedy: 20.10.2017 o 10:00 v Seminárnej...

2017/10/13 Vedecká prednáška "Mechanizmy horčíkovej...13. 10. 2017

Kedy: 13.10.2017 o 10:00 hod. v Konferenčnej miestnosti VP UK, Ilkovičova 8, Bratislava

2017/10/11 Vedecká prednáška Hypometylácia SOc9-Promótora...11. 10. 2017

11.10.2017 o 17:00 hod. v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK Ilkovičova 8, Bratislava

2017/10/10 Prednáška o koraloch10. 10. 2017

Kedy: 10.10.2017 o 18:18 hod. Kde: miestnosť B1-301 PriF UK Prednáša: prof. Vladimír Kováč

2017/10/06 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...06. 10. 2017

6.10.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors, prednášajúca Ing. Silvia Schmidtová

2017/10/05 Prednáška “The mechanism and evolution of...05. 10. 2017

Kedy: 05. október 2017 o 13:00 hod. Kde: miestnosť PLUS (B1-322) PriF UK

2017/10/04 Paleoklub "Minulosť, súčasnosť a budúcnosť...04. 10. 2017

Kedy: 04.10.2017 (streda) o 18:00 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Správy od 1 do 10 z 114