Kalendár

2017/07/17 Medzinárodný detský vedecký tábor VEBOR pre...17. 07. 2017

Kedy: 17.-21.7.2017 Kde: Huty, Liptov

2017/08/07 Mgr. Alexander Kubač obhajoba dizertačnej práce07. 08. 2017

7.8.2017 9:00 hod. PriF UK miestnosť AMOS, ložisková geológia, ,,Mineralógia a genéza drahokovovo-polymetalickej mineralizácie na Rozália bani a na lokalite...

2017/08/07 Mgr. Jaroslav Kozák obhajoba dizertačnej práce 07. 08. 2017

7.8.2017 11:00 hod. PriF UK miestnosť AMOS, ložisková geológia, ,,Zlato a asociujúce premeny v porfýrových systémoch stredoslovenských neovulkanitov "

2017/08/07 Mgr. Dušan Kúšik obhajoba dizertačnej práce07. 08. 2017

7.8.2017 14:30 hod. miestnosť AMOS PriF UK, ložisková geológia „Ekonomická a kvalitatívna kategorizácia drveného kameniva“

2017/08/11 Mgr. Martin Krajňák obhajoba dizertačnej práce11. 08. 2017

11.8.2017 9:00 hod. PriF UK, prezentačné centrum AMOS, aplikovaná geofyzika, ,,Inovácia výpočtu úplných Bouguerových anomálií na príklade prepočtu detailnej...

2017/08/14 Ing. Barbora Slabeciusová obhajoba dizertačnej...14. 08. 2017

14.8.2017 9:30 , PriF UK, AMOS, environmentálna ekológia „Hodnotenie zmien urbánneho prostredia s využitím 3D modelov na účely efektívneho územného plánovania“

2017/08/17 Zahraničná exkurzia SCANDINAVIA (Nórsko,...17. 08. 2017

Termín: 17.8. - 2. 9. 2017 Organizuje: Katedra krajinnej ekológie PriF UK

2017/08/23 Mgr. Lucia Molnárová obhajoba dizertačnej práce23. 08. 2017

23.8.2017 13:00 hod. miestnosť B1-501, genetika „Role of the Schizosaccharomyces pombe Dbl2 protein in homologous recombination“

2017/08/24 Habilitačná prednáška RNDr. Jany Ščevkovej, PhD.24. 08. 2017

Kedy: 24.08.2017 o 09:30 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS, habilitačná prednáška, študijný odbor botanika, „Alergénny potenciál reálnej vegetácie mestských...

2017/09/14 Odborná zahraničná exkurzia Balkán II.14. 09. 2017

Kedy: 14.-25.9.2017 (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Albánsko, Macedónsko, Srbsko) Organizuje Katedra krajinnej ekológie PriF UK

Správy od 1 do 10 z 13
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-13 Ďalšie > Posledné >>