Kalendár

2017/11/20 Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a...20. 11. 2017

20. novembra 2017 (pondelok) o 13.00 hod, Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

2017/11/21 Diskusia o situácii včelárenia na Slovensku21. 11. 2017

21.11.2017 o 14:00 hod., miestnoť B2-407A Diskusia o problémoch včelárov a včelstiev, Organizuje Ekologický krúžok GAIA

2017/11/22 Voľby do študentskej časti Akademického senátu...22. 11. 2017

dňa 22.11.2017 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

2017/11/23 Mgr. Veronika Cvečková obhajoba dizertačnej práce23. 11. 2017

23.11.2017 11:00 PriF UK, AMOS, environmentálna geochémia „Vplyv makroprvkov v podzemných vodách na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky“

2017/11/24 Exkurzia Maldivy24. 11. 2017

Kedy: 24.11. – 5.12.2017 (súostrovie Maldivy plus Dubaj) Organizuje: Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

2017/11/24 Habilitačná prednáška RNDr. Marianny Molnárovej,...24. 11. 2017

Kedy: 24.11.2017 o 10:00 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS , habilitačná prednáška, študijný odbor ochrana a využívanie krajiny, „Aktuálne trendy štúdia...

2017/11/28 Mgr. Jana Cibulková obhajoba dizertačnej práce28. 11. 2017

28.11.2017 11:30 PriF UK, knižnica Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky CH2 117, didaktika chémie „Aplikácia vybraných princípov...

2017/11/29 Prednášky v rámci klubu učiteľov geovied29. 11. 2017

Kedy: 29.11.2017 14:30 - 17:30 hod. Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS Organizuje: Klub učiteľov geovied, odborná skupina...

2017/12/01 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...01. 12. 2017

1.12.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Aktinomycéty, prednášajúci RNDr. Ján Kormanec, DrSc.

2017/12/06 Prednáška "Environmentálna kriminalita"06. 12. 2017

6. decembra o 10:00 hod. v aule B1-301 Organizuje Katedra krajinnej ekológie v spolupráci s Prezídiom policajného zboru

Správy od 1 do 10 z 13
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-13 Ďalšie > Posledné >>